Om Støtteforeningen Syngedrengenes Venner

Syngedrengenes Venner er en støtteforening for drenge-/mandskoret Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, Assens, som er Danmarks ældste fungerende drengekor med over 160 år på bagen i sin nuværende form – og med rødder helt tilbage til middelalderen.

Støtteforeningen er en kreds af frivillige, der støtter op om kulturlivet i lokalområdet ved at gøre en indsats for det dannelsesprojekt for børn og unge, som Syngedrengene udgør.
Støtteforeningen vil sikre, at drengekoret kan fortsætte sin fine kunstneriske udvikling til glæde for borgere i og uden for Assens Kommune, samt at drenge fra alle sociale lag har mulighed for at deltage i koret.

Fra foreningens vedtægter:
Foreningens formål er at støtte Syngedrengene, dets medlemmer og ledelse ved at fremme sang og sangglæde for alle borgere, så enhver får mulighed for at deltage.

Støtteforeningen kan støtte både koret som helhed og individuelle drenge med fx tilskud til leje af klaver og rejsetilskud til korrejser. Dermed sikres det, at alle motiverede drenge kan deltage i Syngedrengenes fællesskab uanset familiens økonomiske situation.

Læs Støtteforeningen Syngedrengenes Venners vedtægter her